A generalised inductive approach to the lace expansion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-430
TijdschriftProbability Theory and Related Fields
Volume122
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit