A general method for error description of CMMs using polynomial fitting procedures

J.W.M.C. Teeuwsen, J.A. Soons, P.H.J. Schellekens, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A general method for error description of CMMs using polynomial fitting procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen