A general framework for cooperation under uncertainty

U. Özen, M. Slikker, H.W. Norde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper, we introduce a general framework for situations with decision making under uncertainty and cooperation possibilities. This framework is based upon a two stage stochastic programming approach. We show that under relatively mild assumptions the associated cooperative games are totally balanced. Finally, we consider several example situations.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148-154
Aantal pagina's7
TijdschriftOperations Research Letters
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A general framework for cooperation under uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit