A general exact analytical solution for anisotropic non-axisymmetric heat conduction in composite cylindrical shells

Mahmood Norouzi, Hossein Rahmani, Alireza Komeili Birjandi, Amin Ahmadi Joneidi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A general exact analytical solution for anisotropic non-axisymmetric heat conduction in composite cylindrical shells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen