A general conservative extension theorem in process algebra

C. Verhoef

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A general conservative extension theorem in process algebra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science