A general bearing deformation model for timber : compression perpendicular to grain

A.J.M. Leijten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  153 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A general bearing deformation model for timber : compression perpendicular to grain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Material Science