A gasdynamic/acoustic model of a bird scare gun

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel10th conference of the European consortium for mathematics in industry
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit