A gas hold-up model for slurry bubble columns

V.P. Chilekar, C. Singh, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A gas hold-up model for slurry bubble columns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen