A game-theoretic approach to behavioural visualisation

M. Westergaard

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A game-theoretic approach to behavioural visualisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen