A GaAs-based photoreceiver consisting of a submicron metal-semiconductor-metal photodetector and high electron mobility transistors

K.E. Honkanen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kaufmann, Leon, Promotor
  • Kuivalainen, P., Promotor, Externe Persoon
  • Karouta, Fouad, Co-Promotor
Datum van toekenning13 mei 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1949-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit