A functional LR parser

M.C.J. Leermakers, A. Augusteijn, F.E.J. Kruseman Aretz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A purely functional implementation of LR(0) parsers is given, together with a simple correctness proof. For non-LR(0) grammars its time complexity is cubic if the functions that constitute the parser are implemented as memo-functions, i.e. functions that memorize the results of previous invocations. For LR(0) grammars, our algorithm is closely related to the recursive ascent parsers recently discovered by Kruseman Aretz (1988), Barnard and Cordy (1988) and Roberts (1988).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-323
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume104
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A functional LR parser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit