A functional formalization of on chip communications

J. Schmaltz, D. Borrione

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    16 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A functional formalization of on chip communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen