A full-scale study on pressure equalisation of rainscreen facades.

K. Suresh Kumar, J.A. Wisse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Tenth International Conference on Wind Engineering
Pagina's1137-1144
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit