A FSK Demodulator Comparison for Ultra-low Power, Low Data-rate Wireless Links in ISM Bands

E. Lopelli, J.D. Tang, van der, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelEuropean Conference on Circuit Theory and Design 2005
Pagina's101-104
Volume3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit