A freshman's proof in circle geometry

K.A. Post

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A freshman's proof in circle geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde