A freshman's proof in circle geometry

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  No readable abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-42
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume4/15
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A freshman's proof in circle geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit