A free boundary problem involving a cusp. II: local analysis

H.W. Alt, C.J. Duijn, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)845-900
  TijdschriftAdvances in Mathematical Sciences and Applications
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit