A Framework of Nonequilibrium Statistical Mechanics. I. Role and Types of Fluctuations

Hans Christian Öttinger, Mark A. Peletier, Alberto Montefusco (Corresponding author)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Framework of Nonequilibrium Statistical Mechanics. I. Role and Types of Fluctuations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen

    Fysica en Astronomie