A framework for the dynamic implementation of finite automata for performance enhancement

E.K. Ngassam, B.W. Watson, D.G. Kourie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework for the dynamic implementation of finite automata for performance enhancement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen