A framework for modelling and analysing coordination challenges in hinterland transport systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework for modelling and analysing coordination challenges in hinterland transport systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen