A framework for automatically checking anonymity with μ CRL

T. Chothia, S.M. Orzan, J. Pang, M. Torabi Dashti

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework for automatically checking anonymity with μ CRL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen