A framework for analyzing probabilistic protocols and its application to the partial secrets exchange

K. Chatzikokolakis, C. Palamidessi

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework for analyzing probabilistic protocols and its application to the partial secrets exchange'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science