A framework designing for story sharing of the elderly: from design opportunities to concept selection

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Citaat (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework designing for story sharing of the elderly: from design opportunities to concept selection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen