A formula for a cycle inventory

D.A. Klarner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-221
  TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit