A formal specification of automated auditing of trustworthy trade procedures for open electronic commerce

R. Bons, F.P.M. Dignum, Y.H. Tan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelInternational workshop on deception, Fraud and Trust in agent society
RedacteurenC. Castelfranchi
Pagina's21-34
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit