A fluoroscopy-based planning and guidance software tool for minimally invasive hip refixation by cement injection

D.F. Malan, S.J. van der Walt, R.G. Raidou, B. van den Berg, B.C. Stoel, Ch.P. Botha, R.G.H.H. Nelissen, E.R. Valstar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
240 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A fluoroscopy-based planning and guidance software tool for minimally invasive hip refixation by cement injection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen