A flight simulator for logistics managers and planners

S.D.P. Flapper, C. Noorlander

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelModelling and Simulation (Proceedings of the 1990 European Simulation Multiconference, Nuremberg, Germany, June 10-13, 1990)
RedacteurenB. Schmidt
Pagina's374-379
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit