A flexible five-channel shielded-coaxial-cable (SCC) transceive neck coil for high resolution carotid imaging at 7T

Thomas Ruytenberg, Andrew Webb, Irena Zivkovic (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A flexible five-channel shielded-coaxial-cable (SCC) transceive neck coil for high resolution carotid imaging at 7T'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen