A flamelet-PDF approach for the modeling of combustion, and NOx formation in a biomass grate furnace

B.A. Albrecht, H.A.J.A. Kuijk, van, R.J.M. Bastiaans, J.A. Oijen, van, L.P.H. Goey, de, M.J. Prins

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A flamelet-PDF approach for the modeling of combustion, and NOx formation in a biomass grate furnace'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen