A flamelet model for premixed stretched flames

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

5 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A flamelet model for premixed stretched flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen