A flamelet generated manifolds lookup table tool for premixed turbulent combustion

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A flamelet generated manifolds lookup table tool for premixed turbulent combustion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.