A flamelet description of premixed laminar flames and the relation with flame stretch

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 1998

Publicatie series

NaamRANA : reports on applied and numerical analysis
Volume9813
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit