A fixed-space program of linear output complexity for the problem of the three vessels

M. Rem, Y. Choo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-141
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit