A five-year review of methods, purposes and domains of the international symposium on wearable computing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A five-year review of methods, purposes and domains of the international symposium on wearable computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen