A first-principles model for the freezing step in ice cream manufacture

B. Dorneanu, C.S. Bildea, J. Girievink, P.M.M. Bongers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A first-principles model for the freezing step in ice cream manufacture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen