A finite element perspective on nonlinear FFT-based micromechanical simulations

J. Zeman, T.W.J. de Geus, J. Vondrejc, R.H.J. Peerlings, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A finite element perspective on nonlinear FFT-based micromechanical simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen