A finite element mixture model for hierarchical porous media

W.J. Vankan, J.M.R.J. Huyghe, M.R. Drost, J.D. Janssen, A. Huson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A finite element mixture model for hierarchical porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen