A finite element analysis of the push-out test : influence of test conditions

W.J.A. Dhert, C.C.P.M. Verheyen, L.H. Braak, J.R. Wijn, De, C.P.A.T. Klein, K. Groot, de, P.M. Rozing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

152 Citaten (Scopus)
340 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-130
TijdschriftJournal of Biomedical Materials Research
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit