A finite basis theorem for packing boxes with bricks

N.G. Bruijn, de, D.A. Klarner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-343
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume30
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit