A file protection method for peer-to-peer systems

A. Liotta, R. Motta, L. Lin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A file protection method for peer-to-peer systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science