A few new constant weight codes

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  A method for searching for constant weight codes is described and used to construct 14 codes which are better than the known codes with the same parameters.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)366-366
  TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A few new constant weight codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit