A fermi surface study of ZrZn2

A.P.J. Deursen, van, L.W.M. Schreurs, C.B. Admiraal, F.R. Boer, de, A.R. Vroomen, De

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The magnetic properties of high quality ZrZn2 have been investigated. Two anomalies are observed in Arrott plots, tentatively attributed to structure in the density of states. In the de Haas-van Alphen effect strong signals are detected, stemming from Fermi surface sheets around G and L.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1113-1114
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume54-57
Nummer van het tijdschriftpart 2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A fermi surface study of ZrZn2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit