A feasibility study to detect defects in artificial heart valves

E.S.A.M. Lepelaars, A.G. Tijhuis, Willem D.R. van Ooijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-161
Aantal pagina's11
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit