A faster off-line algorithm for the TCP acknowledgement problem

J. Noga, S.S. Seiden, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-73
  TijdschriftInformation Processing Letters
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit