A factor graph approach to automated design of Bayesian signal processing algorithms

Marco Cox (Corresponding author), Thijs van de Laar, Bert de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A factor graph approach to automated design of Bayesian signal processing algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen