A dynamic load-simulator for servo-systems

C.J. Heuvelman, P.C. Mulders, M.H.M. vd Bersselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-349
TijdschriftCIRP Annals
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit