A dualization of Kac's recurrence theorem

G. Helmberg, F.H. Simons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)608-615
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1966

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A dualization of Kac's recurrence theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit