A dual algorithm for the economic lot-sizing problem

C.P.M. van Hoesel, A.P.M. Wagelmans, A.W.J. Kolen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A dual algorithm for the economic lot-sizing problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Economics, Econometrics and Finance

  Computer Science

  Mathematics