A drawing system based on a formal picture concept

L.R.A. Kessener, H. Willemsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  34 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-59
  Aantal pagina's27
  TijdschriftJUB 6700 : Journal for the Users of the Burroughs 6700
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit