A distributed optimization approach for complete vehicle energy management

T.C.J. Romijn (Corresponding author), M.C.F. Donkers, J.T.B.A. Kessels, S. Weiland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A distributed optimization approach for complete vehicle energy management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen